Swedish COVID-19 Sample Collection Database

Home / Stockholms Medicinska Biobank / Karolinska K/KI covid-19 provsamling

Collection

Karolinska K/KI covid-19 provsamling

Description: Karolinska KI/K covid-19 provsamling upprättades under SARS-CoV-2 pandemin där prover samlades in i ett samarbete mellan Medicinsk Enhet (ME) Infektionssjukdomar och Funktion Preoperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Centrum för Infektionsmedicin vid Karolinska Institutet. Omkring 300 patienter är provtagna vid 1-4 tillfällen under sin vårdtid, och i förekommande fall i senare konvalescensfas. De provtyper som finns tillgängliga är helblod, stabiliserat helblod, plasma, serum, PBMC, och DNA.
Biobank:
Stockholms Medicinska Biobank
Local collection ID (within the biobank):
BBK2455

General information

Collection size:
10.000 - 100.000 (as of 2021-05-26)
Type:
Disease specific Hospital Sample
Data:
Biological samples Medical records
Start date of sampling:
2020-03-01
Collection preserved at least until:
2026-01-01
Ethical approval number:
2020-01558

Donor information

Diagnoses:
Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Number of donors:
100 - 1000
Samples from deceased (autopsy):
yes
Samples from minors (<18 years old):
no
Inclusion criteria: Positive SARS-CoV-2 PCR

Sample information

Collection contact information
Collection head: Soo Aleman
Contact person: Soo Aleman
soo.aleman@regionstockholm.se
Biobank contact information
Stockholms Medicinska Biobank
Registration number at IVO: 914
biobankstockholm@regionstockholm.se