Swedish COVID-19 Sample Collection Database

Filtering tools
Start typing to filter by collection name or biobank name
Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Suspect or probable COVID-19 diagnosis; U07.2
Buffy Coat
cDNA / mRNA
Cell lines
Cerebrospinal fluid
DNA
Feces
microRNA
Nasal swab
Other
Pathogen
PBMC
Peripheral blood cells
Plasma
RNA
Saliva
Serum
Throat swab
Tissue (frozen)
Tissue (paraffin preserved)
Tissue (stained sections/slides)
Urine
Whole Blood
Healthcare sample collection
National sample collection
Research sample collection
Database info
Biobanks: 19
Collections: 36
Scroll the table sideways to view all columns.
Biobank Name Type Size Materials Diagnoses
Västra Götaland biobank
Ascov-19
Healthcare sample collection 1000 - 10.000 Buffy Coat cDNA/mRNA DNA microRNA PBMC Peripheral blood cells Plasma RNA Whole Blood Serum Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Västra Götaland biobank
The Sahlgrenska COVID-19 biobank
Research sample collection 1000 - 10.000 Buffy Coat Cerebrospinal fluid Feces microRNA PBMC Peripheral blood cells Plasma RNA Serum Urine Whole Blood Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Västerbotten biobank
Covid-19 Klinisk Mikrobiologi
Healthcare sample collection 10.000 - 100.000 Serum Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Dalarna biobank (forskningsprov och nyinsamlade prov)
SARS-CoV-2 PCR positiva Dalarna
Healthcare sample collection 1000 - 10.000 Nasal swab Throat swab Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Gävleborg biobank
Klinisk mikrobiologi
Healthcare sample collection 1000 - 10.000 Nasal swab Serum Throat swab Other Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Halland biobank
Patologen Halland
Healthcare sample collection 100 - 1000 Tissue (stained sections/slides) Tissue (paraffin preserved) Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Jämtland Härjedalen biobank
COVID19 - Region Jämtland Härjedalen
Healthcare sample collection 100 - 1000 Serum Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Kalmar biobank (Klinisk kemi)
Kalmar Covid Kemi
Healthcare sample collection 100 - 1000 Serum Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Kalmar biobank (Klinisk mikrobiologi)
Kalmar Covid Mikrobiologi
Healthcare sample collection 1000 - 10.000 Feces Nasal swab Other Serum Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Kalmar biobank (Patologi/cytologi)
Kalmar Covid Patologi
Healthcare sample collection 10 - 100 Tissue (paraffin preserved) Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Jönköping biobank
VoB-mikrobiologen covid-19 Jönköping
Healthcare sample collection 10.000 - 100.000 Plasma Serum Throat swab Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1 Suspect or probable COVID-19 diagnosis; U07.2
Jönköping biobank
Klinisk patologi och cytologi
Healthcare sample collection 10 - 100 Tissue (paraffin preserved) Tissue (stained sections/slides) Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
National sample collections
National collection stored at National Pandemic Center (NPC) at Karolinska Institutet
National sample collection 1.000.000 - 10.000.000 Nasal swab Throat swab Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Örebro biobank
SARS-CoV-2
Healthcare sample collection 10.000 - 100.000 Nasal swab RNA Saliva Serum Tissue (paraffin preserved) Tissue (stained sections/slides) Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Östergötland biobank
Cellbiologiska förändringar vid myalgisk encefalomyelit (ME) - även kallat kroniskt trötthetssyndrom- fokus på post-SARS-CoV-2-virus fatigue syndrom.
Research sample collection 100 - 1000 PBMC Plasma Saliva Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Östergötland biobank
Patologen
Healthcare sample collection 10 - 100 Tissue (paraffin preserved) Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Skåne biobank
Biobank för kritiskt sjuka och frivilliga i Region Skåne
Research sample collection 1000 - 10.000 Plasma Serum Whole Blood
Skåne biobank
Biobanken vid Patologisk/cytologisk klinik, USiL
Healthcare sample collection 100 - 1000 Tissue (paraffin preserved) Tissue (frozen) Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Sörmland biobank
Sörmland Covid19 AK-prov efter 7/7 år 2020
Healthcare sample collection 1000 - 10.000 Serum Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Stockholm biobank
Medfödd benägenhet att utveckla svår covid19-infektion
Research sample collection 100 - 1000 DNA Serum Whole Blood Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Stockholm biobank
Immunologiskt svar efter vaccinering med mRNA vaccin mot covid-19, Comirnaty, hos immunsupprimerade och immunkompetenta personer- en öppen icke randomiserad multicenterstudie i Fas IV
Research sample collection 1000 - 10.000 PBMC Plasma Saliva Serum
Stockholm biobank
The COVID-19 Immunity study
Research sample collection 10.000 - 100.000 Buffy Coat Nasal swab PBMC Peripheral blood cells Plasma Serum
Stockholm biobank
Covid-related tromboembolism; the impact of heriditary and aquired risk factors and biomarkers for disease and outcome
Research sample collection 100 - 1000 Plasma Serum Whole Blood Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Stockholm biobank
Digit ratio 2D:4D and severity of COVID-19 / Fingerkvot (2D:4D) som markör för testosteronpåverkan under fosterlivet och svårighetsgrad av COVID-19 sjukdom
Research sample collection 100 - 1000 Plasma Serum Whole Blood Urine Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Stockholm biobank
Klinisk mikrobiologi Karolinska
Healthcare sample collection 1000 - 10.000 Nasal swab Serum Throat swab Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Stockholm biobank
The Immunomodulation-CoV Assessment (ImmCoVA) study
Research sample collection 100 - 1000 Plasma Serum Cell lines Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Stockholm biobank
Covid-19 obduktioner
Healthcare sample collection 10 - 100 Tissue (stained sections/slides) Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1 Suspect or probable COVID-19 diagnosis; U07.2
Stockholm biobank
Covid-19 patienter Södersjukhuset
Healthcare sample collection 1000 - 10.000 Plasma Serum Whole Blood Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Stockholm biobank
Karolinska Intensive Care COVID-19 Biobank
Research sample collection 1000 - 10.000 DNA Plasma Whole Blood Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Stockholm biobank
Karolinska K/KI covid-19 provsamling
Research sample collection 10.000 - 100.000 Whole Blood Serum PBMC Peripheral blood cells Plasma DNA Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Uppsala biobank
Uppsala COVID-19 ICU Biobank
Research sample collection 10.000 - 100.000 Buffy Coat cDNA/mRNA DNA microRNA Nasal swab PBMC Peripheral blood cells RNA Plasma Serum Throat swab Urine Whole Blood Pathogen Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Uppsala biobank
KMB serum/NPH
Healthcare sample collection 1000 - 10.000 Serum Nasal swab Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Uppsala biobank
Infektionsklinikens provsamling Ua
Research sample collection 100 - 1000 PBMC Plasma Serum Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Värmland biobank
Serumprov
Healthcare sample collection 100 - 1000 Serum Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Västmanland biobank (Klinisk mikrobiologi)
Biobank Corona PCR
Healthcare sample collection 1000 - 10.000 Other Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1
Västmanland biobank (Klinisk mikrobiologi)
Biobank Corona antikropp
Healthcare sample collection 100 - 1000 Serum Laboratory-confirmed COVID-19 diagnosis; U07.1