Swedish COVID-19 Sample Collection Database

Home / Regionalt biobankscentrum, Södra sjukvårdsregionen

Biobank

Regionalt biobankscentrum, Södra sjukvårdsregionen

Acronym:
Skåne biobank
Juridical person:
Region Skåne
Biobank registration number at IVO:
136

Collections

Biobank för kritiskt sjuka och frivilliga i Region Skåne
Description: SWECRIT är ett samlingsnamn för en provsamling som har samlat blodprover från kritiskt sjuka IVA-patienter i Region Skåne sedan 2014 (2014/47). SWECRITcovid 19 är en fortsättning på samarbetet i Reg Skåne som startade i samband med pandemin i maj 202[...]
Details list
Size: 1000 - 10.000
Materials: Plasma Serum Whole Blood
Collection type: Research sample collection

Biobanken vid Patologisk/cytologisk klinik, USiL
Description: Healthcare sample collections are primarily intended for healthcare, diagnostics and treatment, but can also be made available for research when there is a Swedish ethical approval and the patient has given their consent.
Details list
Size: 100 - 1000
Materials: Tissue (paraffin preserved) Tissue (frozen)
Collection type: Healthcare sample collection
Contact information
rbcsyd@skane.se
Part of: