Swedish COVID-19 Sample Collection Database

Home / Regionalt biobankscentrum, Södra sjukvårdsregionen / Biobank för kritiskt sjuka och frivilliga i Region Skåne

Collection

Biobank för kritiskt sjuka och frivilliga i Region Skåne

Description: SWECRIT är ett samlingsnamn för en provsamling som har samlat blodprover från kritiskt sjuka IVA-patienter i Region Skåne sedan 2014 (2014/47). SWECRITcovid 19 är en fortsättning på samarbetet i Reg Skåne som startade i samband med pandemin i maj 2020 och avslutades maj 2021 (n=519). Vi har samlat seriella blodprover (helblod, plasma, serum) under IVA-vården (ankomst, dag 2 & 7) och vid uppföljningar efter 3 och 12 mån från kritiskt sjuka IVA-vårdade RT-PCR-verifierade covid-19 patienter. Samtycke inkluderar genetik. Kliniska data har samlats in via kvalitetsregistret covid-IR i Reg Skåne. Standardiserad uppföljning av overlevare efter 3-6, 12, och 36 mån.
Acronym:
SWECRITcovid19
Biobank:
Regionalt biobankscentrum, Södra sjukvårdsregionen
Local collection ID (within the biobank):
SC-1922

General information

Collection size:
1000 - 10.000 (as of 2021-08-14)
Type:
Disease specific Hospital Sample
Data:
Biological samples Medical records
Start date of sampling:
2020-05-11
End date of sampling:
2021-05-11
Collection preserved at least until:
2026-01-01
Ethical approval number:
2014/47, 2016/252, 2020-01955

Donor information

Number of donors:
100 - 1000
Samples from deceased (autopsy):
no
Samples from minors (<18 years old):
no
Inclusion criteria: Adult critically ill RT-PCR verified covid-19 patients and treated in an intensive care unit in Region Skåne during one full year
Exclusion criteria: No consent, Age < 18 years

Sample information

Materials:
Collection contact information
Collection head: Hans Friberg
Contact person: Hans Friberg
hans.friberg@skane.se
Biobank contact information
Regionalt biobankscentrum, Södra sjukvårdsregionen
Registration number at IVO: 136
rbcsyd@skane.se